กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Sid Meier's Ace Patrol

โปรไฟล์ _

Take control of the most famous fighter planes of WWI and head into the dogfight. Battle to Rule the Skies - Play for FREE now!

132 สมาชิก  |  15 กำลังอยู่ในเกม  |  37 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

The skies over Europe are a dangerous place, where ace pilots lead their squadrons to glorious victory or crushing defeat!

Official Sid Meier's Ace Patrol Facebook Page
Official Sid Meier's Ace Patrol Twitter Page


ประกาศ _
Take flight over the dangerous Pacific and redefine historic World War II battles on Windows PC on 11/05/2013!
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 39 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด