กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Verdun

โปรไฟล์ _

Verdun

123,503 สมาชิก  |  8027 อยู่ในเกม  |  24,068 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Verdun is a squad based multiplayer first person shooter set in the first world war. Inspired by the infamous battle of Verdun in 1916 players are able to take part in never seen before WWI action. Made by 3 indie developers from BlackMill and M2H.

Verdun website
M2H
BlackMill


ประกาศ _
Great initiative from OpNoobs, the Verdun League and EthixGaming. They have brought us the official Verdun Community tournament!

The tournament will take place on June 11, 12 and the finals on June 18, 19.

For more information and participation please visit:
http://opnoobs.com/e4i/blackmill/vct-2016

Enlist now!

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=686435644
ดูทั้งหมด 33 ความเห็น
ดูทั้งหมด 52 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _