กลุ่มอย่างเป็นทางการ
ทุกคนสามาถรถเข้าร่วมได้

การดำเนินการ

กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Verdun

โปรไฟล์ _

Verdun

673 สมาชิก  |  40 กำลังอยู่ในเกม  |  134 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

Verdun is a squad based multiplayer first person shooter set in the first world war. Inspired by the infamous battle of Verdun in 1916 players are able to take part in never seen before WWI action. Made by 3 indie developers from BlackMill and M2H.

Verdun website
M2H
BlackMill


ประกาศ _
Version 133 just went live with great improvements in performance. We don't dare to claim we're there just yet, but this should be a game changer already.

Network usage -50% : Last week we've halved the network traffic that is being sent/received. This should address quite some random disconnects and network lag.

Memory usage -40%: When loading, playing or unloading the level Picardie some users experienced game crashes. This was caused by too much memory usage. We've greatly reduced memory usage of Verdun, Picardie now uses +/- 750mb memory where it used 1200mb before.

Graphics performance (X2?): By making use of more Level of detail(LOD) states for objects we've greatly reduced the graphics costs. (For one specific position the 'render costs' are reduced to only 25% of what it was before, however, this gain greatly varies per level and exact camera position!)

While all of the above combined should greatly improve your experience, we will do our best keep polish the performance. We want to iron out even the smallest lag spikes. Please do let us know if you notice better performance, we'd love to hear!
ดูทั้งหมด 18 ความเห็น
ดูทั้งหมด 29 ความเห็น
ดูทั้งหมด 14 ความเห็น
ดูทั้งหมด 11 ความเห็น
ดูทั้งหมด 15 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด