กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Verdun

โปรไฟล์ _

Verdun

63,314 สมาชิก  |  6378 อยู่ในเกม  |  17,746 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Verdun is a squad based multiplayer first person shooter set in the first world war. Inspired by the infamous battle of Verdun in 1916 players are able to take part in never seen before WWI action. Made by 3 indie developers from BlackMill and M2H.

Verdun website
M2H
BlackMill


ประกาศ _
Tonight the two final matches in our first Verdun tournament will be played.

AU FINAL
AU had only two active teams in the end, they battled today and scored a draw capture wise (0-0 and 2-2). This means that based on score, Fromelles Heroes won, congratulations!

EU FINAL
Kaiser Kompanie EU Team VS Giant Potatoes
Starts in: 2 hours and 15 min (London: 2015-05-08 20:00:00)
Map: _2Argonne, max 16 players

US FINAL
Kaiser Kompanie NA VS {Pirates}
Starts in: 9 hours and 15 min (New York: 2015-05-08 22:00:00)
Map: _2Argonne, max 16 players

The final teams have confirmed they will be streaming the tournament, check out www.verdungame.com/twitch/ while a match is playing to see the action.

More info: http://www.verdungame.com/tournament/

To aid the tournament we launched a minor update today:

V215
8 May 2015
  • Added subtle mainmenu cam shake
  • Music volume now applies to all music
  • Fixed tab buttins in account screen
  • Vote request popup title localized
  • Tent collision added
  • Tournament matches: Entente is always attacker for now.
  • Sniper scope sens bug fixed
  • Private match/tournament restart improved
ดูทั้งหมด 13 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด