กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Day One: Garry's Incident

โปรไฟล์ _

4,908 สมาชิก  |  229 อยู่ในเกม  |  824 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
- Fixed : Default options in graphic menu.

- Fixed : Graphics optimization (A gain of 10 FPS).

- Fixed : Default options in audio menu that prevented music from playing.

- Updated : Meat and fruit now restore more health.
ดูทั้งหมด 64 ความเห็น
ดูทั้งหมด 118 ความเห็น
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด