กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Space Hulk

โปรไฟล์ _

Space Hulk

749 สมาชิก  |  32 กำลังอยู่ในเกม  |  130 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Space Hulk Official Site

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
We just added the new co-op feature to Space Hulk as well and smart new lobby system that will make it easier for player to start multiplayer gamers

We've also created a new 5 mission DLC campaign to go with the Co-op release called the "Harbinger of Torment"

Quick Features/improvements:
Coop! Works with all existing multi-squad missions
Completely new multiplayer lobby system.
Added Harbinger of Torment Campaign
Various Bug Fixes
ดูทั้งหมด 13 ความเห็น
ดูทั้งหมด 18 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด