กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Ittle Dew

โปรไฟล์ _

428 สมาชิก  |  31 อยู่ในเกม  |  106 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Ittle Dew 1.4 has been released.

* Added Japanese, Italian and Portuguese languages
* Reverted back to fully configurable splash screen with input mappings
* Some minor graphical fixes
ดูทั้งหมด 13 ความเห็น
ดูทั้งหมด 17 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 8 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด