กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Contraption Maker

โปรไฟล์ _

3,025 สมาชิก  |  196 อยู่ในเกม  |  740 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Ended up adding a two new parts for this update.

Glow BallThe glow ball is very light and will float, barely being affected by gravity. It gives off light and will turn on solar panel, shine through magnifying glasses, etc. The is two sizes. The larger one casts light over more distance.


Change-A-BallThe Change-A-Ball will change balls types whenever it hits another part with enough force. Its starting shape can be chosen.


Bug Fixes

There were also a couple bug fixes.

  • Added missing message for the sled
  • Fixed a crash bug in the physics engine. It was very rare, but could happen if just the right combination of events occurred. Was most likely to happen on contraptions that had been running for a longer amount of time.


Next Update

The next update will be on October 15th with new rope type parts.
ดูทั้งหมด 12 ความเห็น
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด