กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Soldier Front 2

โปรไฟล์ _

1,371 สมาชิก  |  94 กำลังอยู่ในเกม  |  228 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
New content is now available in Soldier Front 2! New map, items (Including a horse head mask!), capsule weapons, and the new GIGN Riot Guard.

Additionally, a brand new 'Weapon Camo' system is now available. Weapon camo can be applied to any weapon in the game and can temporarily or permanently alter the look of your weapon. Two camos are currently available.

ดูทั้งหมด 6 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด