Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Legend of Dungeon

Προφιλ _

2,683 Μέλη  |  190 Σε παιχνίδι  |  795 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
The promised massive update with classes and tame-able pets is nearing completion! What you may not know, is that you can play the update right now! All you have to do is Opt into the Beta.

New features like:
  • Unlockable Classes
  • Tameable Pets
  • New Bosses, Monsters, and Items
  • Finale Music
  • Oculus Rift Support
  • Full Controller Support

Go to your Steam Library, Right-Click on
Legend of Dungeon > Preferences > betas tab
and opt in from the drop down menu! (no password required)

It's true you might run into a stray bug, (if you do, please report it!) But we also think its pretty stable and really really close to being finished :)

STARR MAZER Crossover!
We are pretty excited about Starr Mazer. For the duration of their Kickstarter, the protagonist, Brick M. Stonewood will be visiting Legend of Dungeon's Tavern as an unlockable class! The creator of Starr Mazer, Don Thacker, is the writer for our new game Upsilon Circuit. When he told us about his dream game, we knew Brick would make an excellent addition to Legend of Dungeon.Προβολή των 9 σχολίων
Προβολή των 31 σχολίων
Προβολή των 14 σχολίων
Προβολή των 29 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων