Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Realms of Arkania: Blade of Destiny

Προφιλ _

641 Μέλη  |  55 Σε παιχνίδι  |  159 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
(english Version below)
Wir präsentieren heute einen neuen Patch und haben damit weitere kleine Bugfixes durchgeführt, weitere Features eingebaut und vor allem die Modability verbessert. Einige Highlights:
  • Diverse Monster haben Immunitäten und Verwundbarkeiten erhalten - Mumie + Hylailer Feuer = Swooosch, Heshthot + Gift = haha
  • Diverse Zauber enden jetzt korrekt bei "Fehlverhalten" (zaubernde Charaktere können doch wohl nicht "harmlos" sein)
  • Bestehende Dungeons können als Mod "kopiert" und mit neuen Inhalten befüllt werden
  • Viele kleine Fehler, von schwebenden Bänken bis zu doppelten Automap-Icons, korrigiert
Vollständige Liste aller Änderungen im Forum[forum.schicksalsklinge.com]

We are proud to present another Patch which introduces several bugfixes, adds new features and enhances modability even further. Some Highlights:
  • Several monsters received immunities and vulnerabilities, mummy + hylailian fire = swooosh, Heshthot + poison = haha :)
  • Several spells now correctly end on "misdemeanor" (spellcasting characters by definition cannot be "harmless")
  • Existing dungeons can now be "copied" as a mod and filled with new content
  • Fixed several minor bugs, from floating benches to duplicate automap icons

A complete listing of all the changes can be found in our forum[forum.schicksalsklinge.com]
Ανάρτηση σχολίου
Προβολή των 8 σχολίων
Προβολή των 20 σχολίων
Προβολή των 10 σχολίων
Προβολή των 2 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων