กลุ่มอย่างเป็นทางการ

War Thunder

โปรไฟล์ _

195,268 สมาชิก  |  14914 อยู่ในเกม  |  39,604 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


The SO.4050 IIA Vautour is a French, jet-powered aircraft created during the Cold War. It was designed for multiple combat roles, including bombing, intercepting, and ground attack.

France worked diligently to recover from the destruction and losses suffered during WWII, and their efforts included rebuilding and modernizing their armed forces. Jet propulsion was the future of fighters, but France was behind the other allied powers in developing it. French engineers had only begun familiarizing themselves with jet technology because the German occupation prevented them from studying it.

Fly the unfriendly skies in the SO.4050 Vautour IIA, France’s ‘top gun’ and share your experience with us!

For more information, read the full article on the Official War Thunder Forums![forum.warthunder.com]
ดูทั้งหมด 21 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด