กลุ่มอย่างเป็นทางการ
ทุกคนสามาถรถเข้าร่วมได้

การดำเนินการ

กลุ่มอย่างเป็นทางการ

War Thunder

โปรไฟล์ _

6,273 สมาชิก  |  259 กำลังอยู่ในเกม  |  839 ออนไลน์  |  1 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Let’s create War Thunder encyclopedia together!
http://wiki.warthunder.com/index.php?title=Main_Page

Today we are launching the War Thunder Wiki - the basic platform for players’ and developers’ common effort to create articles about basic game systems, instructions to create user generated content and of course detailed descriptions of air and ground vehicles. Please note that the technical characteristics of aircraft and tanks are updated automatically to stay in line with the latest version of the game.

We encourage the players to collaborate on the Wiki. If you have information to share, just find an appropriate page, press the “Edit” button, add content and wait for editors to approve the changes. It’s easy and fun!

War Thunder team
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น
ดูทั้งหมด 18 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด