กลุ่มอย่างเป็นทางการ

War Thunder

โปรไฟล์ _

201,367 สมาชิก  |  10302 อยู่ในเกม  |  32,219 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


In the next major War Thunder update, we're going to add a very unusual location for air Arcade mode that we've named Guiana Highlands. Battles at this location will start at altitudes of more than 6,000 meters above sea level, with the entire area divided into stages, each with its own targets and unique requirements for waging battle.Our artists came up with the idea for the location after learning about Mount Roraima in Brazil. This unique mountain with a flat summit is a true natural wonder – a gargantuan mountain plateau rising up against the landscape. The plateau is partially obscured by a huge cloud that constantly hangs over Mount Roraima. This place inspired the great Arthur Conan Doyle to pen his iconic novel “The Lost World,” it’s a truly mysterious corner of our planet!

To see more, click here![forum.warthunder.com]
ดูทั้งหมด 17 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด