กลุ่มอย่างเป็นทางการ

War Thunder

โปรไฟล์ _

187,426 สมาชิก  |  6236 อยู่ในเกม  |  22,644 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


The So-Ki is one of several experimental SPAAGs developed by Japan based on the Type 98 Ke-Ni light tank during World War II. Incredibly quick and maneuverable, and also armed with a pair of the best Japanese light anti-air guns of the war, allow us to introduce – the So-Ki anti-air tank!

The So-Ki is an experimental Japanese anti-air tank. The So-KI was one of several experimental SPAAGs developed by Japan during the Second World War. Vehicles of this type were created to provide cover for tank columns against unexpected assaults from enemy aircraft. The Type 98 Ke-Ni’s chassis was selected for use in the So-Ki project. It was equipped with twin 20 mm Type 98 cannons which were the most widespread light anti-aircraft gun in Japan’s Imperial Army between 1938 and the end of World War II.

The upper part of the Ke-Ni’s hull was slightly enlarged so it could house a platform for mounting its rotating twin guns. Armour plates were installed on the sides and rear of the platform to cover the crew from bullets and shrapnel. Before battle, the two side plates were tilted to the side, allowing the gun installation to rotate freely by 360°. The rear of the platform housed folding seating for the crew, under which an armoured crate contained the tank’s ammunition complement. The gun itself was also covered by an armour plate which rotated with it.

Read the full Dev Blog here![forum.warthunder.com]
ดูทั้งหมด 7 ความเห็น
ดูทั้งหมด 15 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด