กลุ่มอย่างเป็นทางการ

War Thunder

โปรไฟล์ _

113,109 สมาชิก  |  5584 อยู่ในเกม  |  17,592 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _

1280x1024[1280x1024] | 1920x1080[920x1080]

From 15.00 GMT on November 23rd to 15.00 GMT on November 25th
Participate in the '100' Team Deathmatch Event!

The game mode "Team Deathmatch 100" is back and available in 'Events & Tournaments', labelled 100. This Arcade experience will turn any War Thunder location into a fierce battlefield, as in this Team Deathmatch with unlimited respawns only one thing matters: Scoring kills! The first team to achieve the magic number of 100 destroyed enemies wins the day.
Enjoy, and leave your feedback as always!

The War Thunder Team

ดูทั้งหมด 13 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด