กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Horizon

โปรไฟล์ _

Push your empire to its limits and go beyond the known horizon!

1,754 สมาชิก  |  106 อยู่ในเกม  |  396 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Official Site
Official Forums
Facebook


ประกาศ _
Friday March 27, 2015
v1.0.2.133

We have some small improvements based on community feedback. We hope you have a good weekend!

* Attack and Defend colony pacts will now expire after 20 turns (displayed beside the pact)
* Surrendering a colony or system will now set it surveyed for the new owner if not already done
* The number of turns remaining for refit orders are now displayed on the task force info panel and on the fleet management lists
* AI ship designs will now take advantage of increased available space due to miniaturization or modding

* A split task force with some ships in hyperspace will now regroup at the destination rather than wait
* An ambassador getting tired from diplomatic negotiations will no longer mention it if the player clicks end communication
* When an AI race exterminates a player colony population the turn message will now display correctly the perpetrator and the victim
* Fixed an issue where in some cases after a successful allied invasion the number of remaining soldiers would not show correctly
ดู 1 ความคิดเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด