กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Horizon

โปรไฟล์ _

Push your empire to its limits and go beyond the known horizon!

88 สมาชิก  |  2 กำลังอยู่ในเกม  |  2 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Official Site
Official Forums
Facebook


ประกาศ _
We have issued a minor update and some important fixes to last week's major update. Slow research progress has been fixed which should make the game flow at a much more reasonable pace once again.

Friday June 27, 2014 - Minor Update / Fixes
v1.0.1.103

New additions and improvements
* Added an outcome prediction bar to the combat prompt, race relations are also shown
* Added a ‘Destroy Colony’ option to the combat prompt for colonies, removed from orders list
* Invasion troop levels are now displayed on the after-battle Invade prompt

* Added Orbitals and Missions icons on the Galaxy Map (and to the Legend filters).
* Reduced by a factor of 2.5 the amount of soldiers that barracks can produce each turn
* Universal translator check will now work the same for player and AI races. As long as one side has it both sides can understand each other and make deals

* Space requirements for Survey Instruments and Supply Bays have been reduced. The former can now be fitted on small sized ships
* Hit Points for small sized ships were doubled (actually changed with the major update but not noted)

* Game difficulty settings “easy” and “very easy” now further reduce starting race levels in scenario mode

Fixes
* Fixed an uncommon crash bug related to the combat prompt system
* Fixed a combat prompt scenario where it would include the same colony twice
* Research buildings will once again receive the base amount of research. This was removed by error during the major update
ดู 1 ความคิดเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด