กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Horizon

โปรไฟล์ _

Push your empire to its limits and go beyond the known horizon!

1,895 สมาชิก  |  238 อยู่ในเกม  |  633 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Official Site
Official Forums
Facebook


ประกาศ _
Friday May 1st, 2015
v1.0.2.134

Another batch of minor improvements based on community feedback/reports. Have a good weekend everyone!

* Taking over colonies via Invasion now sets them surveyed similar to colonizing planets
* Troop ships with the Invade order will no longer abort their order if unable to land troops on the first attempt (if the planet is protected) and will keep re-trying
* Retreating troop ships from a battle will now be considered for landing troops as long as the battle is won for their side

* Immaterial and Quasi-Immortal racial effects will now be checked based on the planet population race and not the occupier

* Allied ships will no longer continue firing on player captured (former enemy) ships during a battle, immediately recognizing who has taken control of the ship
* Fixed a minor bug which allowed the player hovering over a cloaked/invisible ship to be able to attack it even when it was undetected

* Added a combat log message when ships are destroyed
* Added non-combatant count on the combat prompt tooltip detailing each side's fleet composition
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด