กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Horizon

โปรไฟล์ _

Push your empire to its limits and go beyond the known horizon!

2,389 สมาชิก  |  247 อยู่ในเกม  |  721 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Official Site
Official Forums
Facebook


ประกาศ _
July 12, 2015
v1.0.2.137

This update makes ships and other vessels less fragile for a better combat experience in mid-to-late game. We hope you enjoy this and the other improvements noted below!

Balance changes:
* Armor Absorption rates have been increased across the board
* Bio-mechanical Armor repair rate increased
* Bio-Energy Armor will no longer be affected by armor-piercing effects
* Shields strength gains per level increased, recharge rate slightly reduced

* Vorpal weapons (Neutrino and Crystal cannons) chance for double hull damage has been decreased
* Colony Missile and Beam Defense weapons quantity will now increase due to weapon level miniaturization

Other changes:
* Non-combatant player ships will now automatically try to retreat in tactical combat so the player can focus on managing only combat ships
* The Legend map for races now indicates friendlies in green and hostiles in red, tooltips have also been added to indicate their current relations with the player
* Colony workforce distribution will no longer assign scientists if all research technologies are at maximum level
* Losing a game due to bankruptcy now shows a custom News Bulletin indicative of the event rather than the generic loss version

Fixes:
* A fix has been put in for a rare issue where ships could get stuck in a space flux unable to move for some time

---

July 28, 2015
v1.0.2.138

Starbases, Planetary defense bases are once again manually controllable in instanced combat. They were being automated with the last update.
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด