Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Horizon

Προφιλ _

Push your empire to its limits and go beyond the known horizon!

80 Μέλη  |  4 Σε παιχνίδι  |  13 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.

Official Site
Official Forums
Facebook


Ανακοινώσεις _
Monday April 14, 2014

Today we are releasing a new update to Horizon with numerous changes, improvements and additions. Previously saved games remain compatible with the new update but to fully experience the changes requires starting a new game. We hope you enjoy the new changes! - Horizon Team


New Features, improvements and changes

* A much improved A.I. when managing fleets for attacks or when rallying to defend systems. A more aggressive A.I. when it comes to expansion and diplomacy
* A re-balanced economy and race relations/tolerance system to make games strategically more challenging and progress more evenly through the different stages of gameplay

* A new refit feature has been added to easily retrofit ships and starbases at nearby shipyards
* Scanning system extended to allow the detection of ships and fleets from several sectors away on the galaxy map, based on the current tech level

* A new logistics mechanic added that limits fleet supply range and slows down early expansion and contact
* New ship technologies added: Deep space scanner, Logistics, Auxiliary Pods, Survey Instruments. Other techs have seen improvements such as Engine types and generators while Armor types have gained resistances/vulnerabilities to certain types of weapons

* UI icons have been added with tooltip information to make it easier to distinguish surveyed planets, planetary reports, resources, quest related items, population and ground troops on galaxy view
* Diplomacy tooltips have been added explaining treaties and pacts

* Significantly improved Galaxy map performance for late games
* French language support added

And many other minor fixes and improvements...

To view the full list of changes please visit: Horizon Official Forums[forum.l3o.com]

Προβολή 1 σχολίου
Προβολή 1 σχολίου
Ανάρτηση σχολίου
Προβολή 1 σχολίου
Προβολή των 4 σχολίων

Επερχόμενα γεγονότα _

1 γεγονός στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των γεγονότων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων