กลุ่มอย่างเป็นทางการ
ทุกคนสามาถรถเข้าร่วมได้

การดำเนินการ

กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Small World 2

โปรไฟล์ _

79 สมาชิก  |  3 กำลังอยู่ในเกม  |  11 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Small World 2, the massive digital version of our best-selling epic fantasy board game continues to roll out over new territory – for the first time, Small World is now available for the Macintosh via the Steam platform.

Mac Steam players will find all kinds of online competition waiting for them as they join the thousands of Small World 2 players already on the Days of Wonder Online network.Small World 2 on Mac Steam includes just about anything a Small World fan could ask for:
  • 2 to 5 player maps to conquer, in glorious high resolution!
  • Play Online games in real-time or turn-by-turn, with friends & strangers from the world over; and Local games over Wifi
  • Playing with friends online is easy with extensive Days of Wonder Online Buddies integration
  • Solo Play against up to 4 built-in AI
  • Pass’n Play with up to 5 live players on a single device
  • 14 original Small World Races and 20 Special Powers
  • 20 additional Races & Special Powers to master through in-app purchases of Cursed!, Grand Dames, and Be Not Afraid… expansions
  • Online, Solo, & Face to Face scores with daily, weekly, and perpetual rankings
  • A comprehensive Small World Encyclopedia detailing all rules, races, special powers, icons, & more!
If you are ready to be invaded by this zany cast of fantasy characters, now is the time to get Small World 2 for your Mac.
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด