กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Unepic

โปรไฟล์ _

Unepic

1,484 สมาชิก  |  75 กำลังอยู่ในเกม  |  316 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

What is Unepic?

Unepic is a combination of platforming and role playing games. There are many hilarious references throughout the game. The game takes place in Harnakon, a huge medieval castle.

It is set in the hardcore NES Style, yet refined with the latest features. This makes Unepic a very unique game.

¿Qué es Unepic?

Unepic es una mezcla de juego de plataformas, rol y cachondeo que transcurre en un gigantesco castillo de fantasía medieval.

Está ambientado al puro estilo ochentero, pero completado con las características más actuales que hacen de Unepic un juego muy completo.

official website

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Hello everyone!

Everything has been already finished and included in Unepic and it's no longer in Early Access.
It's been a year of changes and new stuff: improvements in dungeon editor, a new mob and boss editor, steam workshop, weapon skills, network changes and improvements and much more.

I just had a look to the Steam records and I have uploaded 346 versions since Unepic was published. The average is around 1 version per day (most were in test versions for testers and architects).

Thanks a lot to everyone who has participated in the Early Access version and for the patience they had, and specially to the testers, architects and Jacklifear, the community manager.

Unepic will be still updated with new official maps, updates in translations and fixed bugs that could appear.
ดูทั้งหมด 55 ความเห็น
ดูทั้งหมด 17 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด