กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Unepic

โปรไฟล์ _

Unepic

29,667 สมาชิก  |  2000 อยู่ในเกม  |  7,123 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

What is Unepic?

Unepic is a combination of platforming and role playing games. There are many hilarious references throughout the game. The game takes place in Harnakon, a huge medieval castle.

It is set in the hardcore NES Style, yet refined with the latest features. This makes Unepic a very unique game.

¿Qué es Unepic?

Unepic es una mezcla de juego de plataformas, rol y cachondeo que transcurre en un gigantesco castillo de fantasía medieval.

Está ambientado al puro estilo ochentero, pero completado con las características más actuales que hacen de Unepic un juego muy completo.

official website

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Dear players,

I have included a new option in "OPTIONS > GAMEPLAY" called "Show DPS".
By enabling it, you can see the damage per second you deal while fighting. It is shown just bellow your character level in the top UI.

This is not available in Linux/Mac, neither when playing as a guest in a multiplayer game.

fran
ดูทั้งหมด 25 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด