กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Unepic

โปรไฟล์ _

Unepic

27,327 สมาชิก  |  1608 อยู่ในเกม  |  5,886 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

What is Unepic?

Unepic is a combination of platforming and role playing games. There are many hilarious references throughout the game. The game takes place in Harnakon, a huge medieval castle.

It is set in the hardcore NES Style, yet refined with the latest features. This makes Unepic a very unique game.

¿Qué es Unepic?

Unepic es una mezcla de juego de plataformas, rol y cachondeo que transcurre en un gigantesco castillo de fantasía medieval.

Está ambientado al puro estilo ochentero, pero completado con las características más actuales que hacen de Unepic un juego muy completo.

official website

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Ladies & Gentlement, abemus mappam (said in other words, we have a new map).

The architect LineFall is bringing us a new map called "The Final Battle" for level 20 players, that hides unique items that will boost the usage of polearms.

Have fun!
ดูทั้งหมด 13 ความเห็น
ดูทั้งหมด 26 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด