กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Unepic

โปรไฟล์ _

Unepic

16,573 สมาชิก  |  1324 อยู่ในเกม  |  4,616 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

What is Unepic?

Unepic is a combination of platforming and role playing games. There are many hilarious references throughout the game. The game takes place in Harnakon, a huge medieval castle.

It is set in the hardcore NES Style, yet refined with the latest features. This makes Unepic a very unique game.

¿Qué es Unepic?

Unepic es una mezcla de juego de plataformas, rol y cachondeo que transcurre en un gigantesco castillo de fantasía medieval.

Está ambientado al puro estilo ochentero, pero completado con las características más actuales que hacen de Unepic un juego muy completo.

official website

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
In fact it has been here for a month but just wanted my testers to check them deeply.

So, with that said, please enjoy the game and let me send a warm welcome to Linux players from Barcelona.
ดูทั้งหมด 27 ความเห็น
ดูทั้งหมด 16 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น
ดูทั้งหมด 15 ความเห็น
ดูทั้งหมด 7 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด