Съобщения: 1-5 от общо 27 мнения
Bye Bye Early Access
160 Одобрявам

Преглед на всички коментари (53)
Update 1.48: Workshop + decorate your dungeons
52 Одобрявам

Преглед на всички коментари (13)
Very soon: Steam Workshop + decorate your maps
43 Одобрявам

Преглед на всички коментари (7)
Huge Update: 1.47
69 Одобрявам

Преглед на всички коментари (17)
v 1.46.09
5 Одобрявам

Преглед на всички коментари (6)
Съобщения: 1-5 от общо 27 мнения