กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Worms Clan Wars

โปรไฟล์ _

8,404 สมาชิก  |  331 อยู่ในเกม  |  1,349 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _

Hey Clan Wars crew,

Just stopping by to let you know we've added this much requested, fan favorite mode to Worms W.M.D as part of a free update!

Not only that but Worms W.M.D is currently 50% on Steam until May 12th.

If you've ever been tempted to bring your Clan Wars skills to Worms W.M.D there's never been a better time to get stuck in.

Check out the Worms W.M.D Steam Store page here and join the party.

You can check out the what came to Worms W.M.D in the Forts update below:

Forts Mode comes to Worms W.M.D!

This free update brings with it a new, fan favourite game mode that pits you, your Fort (and your allies) against a rival Fort in a tactical game of attack, defence and sweet grenade throws.

Choose one of 6 unique animated Forts, customise it with your preferred tactical upgrade consisting of either:
 • Static Gun
 • Sentry Gun
 • Magnet
 • Health Crate
 • Craft Crate
Then finally give your Fort that personal touch with a flag that’s decorated with your Steam profile picture. (This is automatically applied to the Fort)

You’re now ready to take to battlefield and fight to be the Forts Mode Master!

Oh and Forts Mode will now pop up in Ranked Mode, so prepare to add a few new chapters to your big book of Wormy tactics.

6 Brand New Forts
 • Castle Hassle
 • Donkey Dig
 • Reactor
 • Haunted
 • Pink Peril
 • Rocket
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด