กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Worms Clan Wars

โปรไฟล์ _

1,624 สมาชิก  |  87 อยู่ในเกม  |  296 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
An update to Worms Clan Wars has been released. The update will be applied automatically. This will update your game to show version number #0169 in the Main Menu.

This update includes:
• Fixed an issue which made the pre-order content invisible
• Improved stability in the landscape editor

Details on the previous patch are available here.

If you're encountering any issues with the game please see our troubleshooting thread or contact our support team on support@team17.com.

Thank you
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด