กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Worms Clan Wars

โปรไฟล์ _

3,362 สมาชิก  |  39 อยู่ในเกม  |  103 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


Good news map-chaps,

The spiffing folks at the Team17 development thinga-bob have conjured a Linux version of Worms Clan Wars! This means that you’ll be able to go and kick the Johnsons out of that dastardly Crowley Mesmer to save all Wormkind on your Linux machine. Huzzah!

http://store.steampowered.com/app/233840

To get started, all you’ll need to do is head to the Worms Clan Wars Store Page and throw things at the “buy” button. Just be sure to read the Minimum System Requirements and ensure that your machine meets them before you do. If you need any help, waddle over to our Support forum where Ben awaits with his trusty blowtorch.

Plus, if you already own Worms Clan Wars on any platform, you can download it to all supported platforms (PC, Mac, Linux) at no extra cost.

To celebrate the release of Worms Clan Wars on Linux, we’re giving all new Worminators 75% off the game, check out the Store page for details. We're also dishing out 5 copies of Worms Clan Wars on ANY platform over on our Twitter account later today. Pop along and join us, bring your favourite sheep.

Ta-raaa!

Mike_Team17
ดูทั้งหมด 14 ความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด