กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Sword of the Stars: The Pit

โปรไฟล์ _

765 สมาชิก  |  125 อยู่ในเกม  |  301 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
No really. The Pit is filled with Turkeys. Well, the area just outside The Pit. But there are a lot of them. And they are delicious. If you've ever worried about food as you dive down into The Pit, this long weekend (starting today) is a good day to jump in, fill your pack with poultry, and give it your best shot.

"Hey, turkey's are dangerous, I remember them from last year!"

Don't worry, these wild turkey's haven't had to survive in The Pit. They can't hurt you. In fact, they may want to be eaten.

Also, some other boring minor tweaks were made, but really, this is the best part and the only part you need to know about.

Good hunting and good luck! Have a great weekend everyone!
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด