กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Sword of the Stars: The Pit

โปรไฟล์ _

2,134 สมาชิก  |  163 อยู่ในเกม  |  536 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
If you've recently fired up The Pit, you'll have noticed a small update and a new Main Menu screen... [does best theatrical arm gesture]

...The Osmium Edition!

And immediately you ask, "The what edition?"

The Osmium Edition is our way of closing this chapter of The Pit series. A fancy name for a fancy Roguelike that we've enjoyed sharing with you these past four, nearly five, years (I know, right?)

It's not just a name though. We added;

- 9 new monsters
- 1 new weapon
- 1 new achievement
- 2 new items
- 1 new recipe

...and we fixed that annoying bug where the Time Hole moves the player, but does not actually display new level. Also, the Healer DLC is now available for Mac/Linux users!

If you have The Pit Gold, you'll get the new content. We renamed it The Osmium Edition a) so you'll know you get the new stuff and b) while we have left the DLCs on sale separately, eventually we're going to bundle it all together at a final, single, bundle price. On that day, The Osmium Edition will be everything we've released for The Pit.

As this chapter closes, we've begun new chapters in The Pit series, including The Pit Boardgame - all the dying of the digital original, no electricity required! If you want to know more, be sure to check out The Pit series website and newsletter[sots-thepit.com].

Now. Go try the new content!

http://store.steampowered.com/app/233700
ดูทั้งหมด 36 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด