กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Planetary Annihilation

โปรไฟล์ _

Planetary Annihilation Official Steam Forums

30,934 สมาชิก  |  2565 อยู่ในเกม  |  8,302 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

The official Steam forum home for discussing Planetary Annihilation. For the official developer forums and alpha/beta feedback, please join us at http://forums.uberent.com. Please read the Uber forum rules before posting there.

Planetary Annihilation Home Page
Planetary Annihilation Official Forums


ประกาศ _
A host of new custom commanders, free for everyone!
 • Added Locust, XOV, Reaver, spz58624, raizell, visionik, tykus24, mostlikely, nagasher, zancrowe, kevin4001, damubbster, commandonut, sadiga, jt00010177, vidicarus
 • Previews here![forums.uberent.com]

Balance changes:
 • Removed friendly commander reclaim
 • Changed grenadier group preference to back
 • Changed default bounty to 0.25

POV Camera Mode, Spectator Selection, Holodeck Improvements

Alternative Win Conditions
 • Sudden death for teams (protect your weakest player)

Sim Speed Control for Local Servers
 • Added sim speed control for local servers with key bindings -/=

AI Improvements
 • Added AI shared armies
 • Added resume anywhere for AI games with no human players

Fixes
 • Fixed black screen joining game over state
 • Added social notifications when uberbar hidden
 • Fixed broken classic galactic war saves with missing combined unit_list.json for.ai and .player spec tags
 • Changed handling of look at player for spectators to use units
 • Changed label for dynamic alliances eco sharing from RESC to SHARE ECO

Modding
 • Added Friendly_Commander reclaim type and excluded friendly commanders from default unit reclaim type. Commander reclaim can be enabled again by adding Friendly_Commander to reclaim_types.
ดูทั้งหมด 43 ความเห็น
ดูทั้งหมด 24 ความเห็น
ดูทั้งหมด 8 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด