Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Planetary Annihilation

Προφιλ _

Planetary Annihilation Official Steam Forums

30,829 Μέλη  |  2188 Σε παιχνίδι  |  7,986 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

The official Steam forum home for discussing Planetary Annihilation. For the official developer forums and alpha/beta feedback, please join us at http://forums.uberent.com. Please read the Uber forum rules before posting there.

Planetary Annihilation Home Page
Planetary Annihilation Official Forums


Ανακοινώσεις _
Balance changes:
Leveler
 • Increased Leveler build cost to 800 from 600
 • Decreased Leveler turn rate to 50 from 60
Polish/fixes
 • Fixed sudden death mode not displayed for other players in new game lobby (patched via community mods)
 • Fixed zoom to celestial for POV camera
 • Added tooltip for POV camera button
 • Fixed attack, move attack and area attack for point / follow units to attack from max weapons range instead of rushing into and hugging target eg bots, hornets, etc.
 • Fixed multiple saves during same game corrupting config
 • Fixed missing selection_icon_diameter for classic vehicle fabber
 • Fixed missing selection_icon_diameter for classic tactical missile bot (bluehawk)
 • Community Servers Support:
 • Posting community servers beacon
 • support for 32 players with 16 alliances
 • command line option --gameover-timeout
 • command line option --community-servers-url
 • command line option --community-server-public-host
 • command line option --community-server-region
 • added missing help for recently added command line options.
 • added state to server beacon
 • added offworld support for AI only (no human players) testing
Προβολή των 16 σχολίων
Προβολή των 32 σχολίων
Προβολή των 39 σχολίων
Προβολή των 24 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων