กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Beatbuddy: Tale of the Guardians

โปรไฟล์ _

753 สมาชิก  |  99 อยู่ในเกม  |  206 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
This awesome patch brings you all new touch controls optimised for 2 in 1 Ultrabook Devices delivering a crazy new Beatbuddy experience!

  • All New Touch Controls
  • Polished Mouse Controls
  • New Russian Language Support
  • New Menu Design
  • Link To New Merch-Store Hitting You In The Next Few Days
  • Fixes Of All Known Bugs
  • Performance Optimization
The THREAKS want to say thanks to everybody who played Beatbuddy and supported us by puchasing it! We wish you a lot of fun with the updated version!
If you like to follow us please check out www.beatbuddy.com![www.beatbuddy.com]
THANK YOU!

The THREAKS
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด