กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Baldur's Gate: Enhanced Edition

โปรไฟล์ _

BGEE and SoD

21,989 สมาชิก  |  1613 อยู่ในเกม  |  5,230 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Playing and improving Baldur's Gate

Welcome to Baldur's Gate: Enhanced Edition

We're a community for those who enjoy Baldur's Gate, wish to play and improve this great game.

Looking to discuss Baldur's Gate?

Please, check the Steam forum.

If you want to find an active community for BG fans, visit Beamdog forums[forums.beamdog.com].

Developer
Baldur's Gate community
Steam forum


ประกาศ _
Today's update brings a hot-fix for tooltips on Macs, as well as achievements localized for Brazilian Portuguese and a minor crash fix on the Options menu.

Enjoy!
ดูทั้งหมด 27 ความเห็น
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด