กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Baldur's Gate: Enhanced Edition

โปรไฟล์ _

8,680 สมาชิก  |  533 อยู่ในเกม  |  2,011 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We're pleased to announce that Baldur's Gate: Enhanced Edition now supports Steamplay for Mac! This means that if you own the game, you can install and play it on any machine running either Windows or Mac OS X. The Mac version is already updated with the latest 1.3.2053 patch and is ready to install now.

Gather your party and venture forth!
ดูทั้งหมด 13 ความเห็น
ดูทั้งหมด 28 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด