กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Baldur's Gate: Enhanced Edition

โปรไฟล์ _

BGEE and SoD

25,121 สมาชิก  |  1568 อยู่ในเกม  |  5,163 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Playing and improving Baldur's Gate

Welcome to Baldur's Gate: Enhanced Edition

We're a community for those who enjoy Baldur's Gate, wish to play and improve this great game.

Looking to discuss Baldur's Gate?

Please, check the Steam forum.

If you want to find an active community for BG fans, visit Beamdog forums[forums.beamdog.com].

Developer
Baldur's Gate community
Steam forum


ประกาศ _


A brand new Baldur's Gate: Enhanced Edition portrait pack by acclaimed artist, Kieran Yanner is now available on Steam for $1.99 USD.

The Faces of Good and Evil portrait pack includes six brand new character portraits (three male, three female) for you to create charismatic heroes and dastardly rogues and adventure through the Sword Coast.
ดูทั้งหมด 7 ความเห็น
ดูทั้งหมด 31 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด