Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Προφιλ _

BGEE and SoD

24,061 Μέλη  |  2193 Σε παιχνίδι  |  6,543 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Playing and improving Baldur's Gate

Welcome to Baldur's Gate: Enhanced Edition

We're a community for those who enjoy Baldur's Gate, wish to play and improve this great game.

Looking to discuss Baldur's Gate?

Please, check the Steam forum.

If you want to find an active community for BG fans, visit Beamdog forums[forums.beamdog.com].

Developer
Baldur's Gate community
Steam forum


Ανακοινώσεις _
Today's update brings a hot-fix for tooltips on Macs, as well as achievements localized for Brazilian Portuguese and a minor crash fix on the Options menu.

Enjoy!
Προβολή των 28 σχολίων
Προβολή των 25 σχολίων
Προβολή των 29 σχολίων
Προβολή των 38 σχολίων
Προβολή των 9 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων