Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Προφιλ _

BGEE and SoD

25,781 Μέλη  |  2170 Σε παιχνίδι  |  6,627 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Playing and improving Baldur's Gate

Welcome to Baldur's Gate: Enhanced Edition

We're a community for those who enjoy Baldur's Gate, wish to play and improve this great game.

Looking to discuss Baldur's Gate?

Please, check the Steam forum.

If you want to find an active community for BG fans, visit Beamdog forums[forums.beamdog.com].

Developer
Baldur's Gate community
Steam forum


Ανακοινώσεις _


A brand new Baldur's Gate: Enhanced Edition portrait pack by acclaimed artist, Kieran Yanner is now available on Steam for $1.99 USD.

The Faces of Good and Evil portrait pack includes six brand new character portraits (three male, three female) for you to create charismatic heroes and dastardly rogues and adventure through the Sword Coast.
Προβολή των 22 σχολίων
Προβολή των 32 σχολίων
Προβολή των 28 σχολίων
Προβολή των 30 σχολίων
Προβολή των 38 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων