Εμφανίζονται 1 έως 5 από τις 22 δημοσιεύσεις
Hotfix for v1.8 Available
18 Θετική ψήφος

Προβολή των 9 σχολίων
Now Available: Legendary Heroes 'Battlegrounds' DLC, 1.8 Patch
29 Θετική ψήφος

Προβολή των 4 σχολίων
Legendary Heroes 'Battlegrounds' DLC Coming November 25
16 Θετική ψήφος

Προβολή των 3 σχολίων
Patch 1.8 Opt-in Beta Available
13 Θετική ψήφος

Ανάρτηση σχολίου
Legendary Heroes 1.7b Now Available
16 Θετική ψήφος

Προβολή των 7 σχολίων
Εμφανίζονται 1 έως 5 από τις 22 δημοσιεύσεις