กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Castle Story

โปรไฟล์ _

18,298 สมาชิก  |  756 อยู่ในเกม  |  3,336 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Castle Story
Support
Sauropod Studio

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Hey, you! Yes, you, brave little Bricktron!

Have you ever wondered what lies beyond your home island? What if, behind the rows of trees and mountains, lies another island with even greater trees, mountains and precious stones?

Wonder no more!

The next update ( 0.9 ) will introduce a new dynamic structure; rope bridges!

Super easy to use and super convenient, it'll allow your Bricktrons to build a bridge between two ledges, without needing to have Bricktrons on the other side too! It's pretty great.

Click the image below to check out a video on how it works and looks!


You'll be able to bridge two structures too, not just natural ledges. It'll be a great addition to your castles!Let us know what you think! :)
ดูทั้งหมด 36 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด