กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Castle Story

โปรไฟล์ _

15,825 สมาชิก  |  1386 อยู่ในเกม  |  4,169 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Castle Story
Support
Sauropod Studio

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _


We’ve been having a small issue with players struggling to connect to multiplayer games since 0.7.2 – we’re pretty sure we pinpointed the issue and it’s fixed for good now. Although keep in mind that we’re also actively working on developing NAT punch-through to allow players to connect instantly without the need to forward ports and all these shenanigans!

- Fixed an issue where the game would ignore network adapter priorities and try to connect via the wrong adapter, especially if the player had VPNs such as Hamachi and EvolveHQ installed.

Enjoy.

http://www.castlestory.net/en/news/6201-Hotfix-074
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น
ดูทั้งหมด 8 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด