กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Castle Story

โปรไฟล์ _

23,182 สมาชิก  |  2009 อยู่ในเกม  |  6,166 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Castle Story
Support
Sauropod Studio

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Hey everyone,

We just released a hotfix to resolve the following issues;

  • Fixed spawning Corruptrons in the debug menu not working.
  • Fixed pylons being spawned on slopes sometimes not saving.

Thanks!
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด