กลุ่มอย่างเป็นทางการ

10,000,000

โปรไฟล์ _

692 สมาชิก  |  24 กำลังอยู่ในเกม  |  74 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
10000000 is a part of Indie Piñata[indiepinata.com], an event organized by indie developers to promote similar titles, available on Steam, among enthusiasts of specific game genres.

http://youtu.be/41rlaIwZwBQ
How does it work?
It’s very simple – the event lasts for 10 days and during that time everybody who owns at least one title from our collection can get similar games, listed below, for a discounted price:

Visit Indie Piñata website[indiepinata.com] for more details.
ดู 1 ความคิดเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด