กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Sniper Elite: Nazi Zombie Army

โปรไฟล์ _

8,069 สมาชิก  |  470 อยู่ในเกม  |  1,260 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


Experience a remastered and improved edition of Sniper Elite: Nazi Zombie Army in Zombie Army Trilogy with new animations, new visual effects, new characters, TWO additional campaigns and an all new co-op Horde mode.
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด