กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Sniper Elite: Nazi Zombie Army

โปรไฟล์ _

4,545 สมาชิก  |  261 กำลังอยู่ในเกม  |  662 ออนไลน์  |  1 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


Sniper Elite V2 is Free on Steam for the next 24 hours (ending 5th June at 10AM PST / 6pm BST)! Download it today for nothing and own it forever, share with your friends and build the ultimate sniping team!
ดูทั้งหมด 38 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด