กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Hegemony Rome: The Rise of Caesar

โปรไฟล์ _

794 สมาชิก  |  56 กำลังอยู่ในเกม  |  206 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Strike fear into the hearts of your enemies and raise troop morale on the battlefield with the free ‘Bannermen’ micro-DLC for Hegemony Rome: The Rise of Caesar! This new cosmetic content adds four fully-animated units to the game: including the Roman Aquilifer and the Gallic Hornblower.

The DLC is a small thank you for the fantastic support from the community, but larger additional content is planned and will be coming soon.Click on the link below to access the new content
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _