กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Age of Wonders III

โปรไฟล์ _

Age of Wonders III

30,211 สมาชิก  |  3134 อยู่ในเกม  |  9,087 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Age of Wonders III is the long anticipated sequel to the award-winning strategy series. Delivering a unique mix of Empire Building, Role Playing and Warfare, Age of Wonders III offers the ultimate in turn-based fantasy strategy for veterans of the series and new players alike!

Age of Wonders III
Triumph Studios


ประกาศ _
We'd like to know how you think we can improve upon Classes and Races. If you want to share your opinion, please take a moment to fill out our latest survey[aow.triumph.net].

Here is a quick summary of the results of our previous survey[aow.triumph.net]. Average scores per category. Higher scores are more people agreeing with the statement.

Thanks everyone for participating!
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _