กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Age of Wonders III

โปรไฟล์ _

Age of Wonders III

18,512 สมาชิก  |  1147 อยู่ในเกม  |  5,093 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Age of Wonders III is the long anticipated sequel to the award-winning strategy series. Delivering a unique mix of Empire Building, Role Playing and Warfare, Age of Wonders III offers the ultimate in turn-based fantasy strategy for veterans of the series and new players alike!

Age of Wonders III
Triumph Studios


ประกาศ _
With the Holidays approaching fast, we have a bit of a different kind of Journal for you: a gift to all you Age of Wonders 3 players.

The Age of Wonders 3 Holiday update features a dozen new types of head gear to be used with the Leader Customizer. The set includes sinister cloak hoods plus Undead and Frostling themed head gear in anticipation of the upcoming expansion, set for Q1 2015

As with other head pieces it takes on player colors; so if you want to create a Santa, select the new fluffy Santa hat, ensure to pick a red and white color scheme and choose a big bearded dwarf. Or select a hooded skull mask if Santas aren’t your thing. Al lot of these accessory types were tricky or time intensive to make (such as the hoodies), so they didn’t make it in the original release. Hurrah to Daniel for pulling it off!

All the head gear is available for all the classes and races, so get these updates from Steam (Auto update) and GoG (download patch) and get customizing now to look at your Christmas best.

Thank you for making the game such a success this year.

Happy Holidays!

- Team Triumph

PS: a lot of us will be off during the next two weeks; but we might have an additional journal lined up for you next week

PPS: for a screenshot with some of the hats & season greetings, check out this post[ageofwonders.com].

ดูทั้งหมด 24 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _