กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Infestation: Survivor Stories

โปรไฟล์ _

13,652 สมาชิก  |  1227 กำลังอยู่ในเกม  |  3,216 ออนไลน์  |  1 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hello Survivors,

We wanted to get your feedback on the following Server Type we've been discussing at OP productions:

Fresh Start Servers - Fresh characters, fresh GI, better loot, minor rule set changes and balance tweaks for ISS that give it that original War-Z feel.

Tweaks being considered for Fresh Start Servers:
-No more early revival
-Improved loot spawn rates
-Market access only available inside Safe Zones at NPCs
-No Locker Boxes

How it works:

A player could choose to reset their account or create a new one specifically for playing on the Fresh Start servers. Like how Veteran servers require a minimum amount of hours to play. Fresh start would require a reset account and once you reset it you could play only on Fresh Start servers with other fresh start players.

The Fresh Start experience would be optional and would not affect regular ISS servers or accounts.

We'd like your feedback if you'd be interested in trying this. =)


http://forums.infestationmmo.com/index.php?/topic/154509-fresh-start-servers-your-feedback-please/
ดูทั้งหมด 54 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด