กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Arma Tactics

โปรไฟล์ _

237 สมาชิก  |  32 กำลังอยู่ในเกม  |  99 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _

Soldiers, listen up! On top of the 80% discount on Arma Tactics this entire week, we've just deployed a brand new update for the Windows and Linux versions of Arma Tactics on Steam! Check out the complete mission report below.

Changelog:
* Fixed enemies being invisible and unselectable
* Fixed incorrect texts pop-ups
* Fixed inability to equip silencer if no other item was present in inventory
* Fixed disappearing selection decals around characters
* Fixed campaign objectives points of interest appearing in generated mission maps
* Minor fixes
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 13 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด