กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Defiance

โปรไฟล์ _

64,321 สมาชิก  |  3802 อยู่ในเกม  |  12,292 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


Pick up the spectacular Armistice Bargain Boxes all weekend until Monday at 12AM PDT (7AM GMT)!

The super rare weapons from the Armistice Bargain Box have to be seen to be believed. Seriously, these will blow your mind!

Sol Destroyer is a highly modified BMG that fires an extremely powerful particle beam to deal MASSIVE DAMAGE!Apocalypse isn’t just a clever name. This is a Nuclear Rocket Launcher. We’ll let that sink in for a moment. You’ll need to charge this weapon up to unleash the full fury of the mushroom cloud of destruction.


ดูทั้งหมด 3 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด