Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

No More Room in Hell

Προφιλ _

When there's No More Room in Hell...

39,613 Μέλη  |  2686 Σε παιχνίδι  |  7,132 Συνδεδεμένος  |  1 Σε ομαδική συνομιλία

No More Room in Hell is the ultimate ruthless and unforgiving co-operative zombie survival experience on the Source Engine, delivering award winning survival horror gameplay with dozens of weapons and multiple game modes.

A tribute to the highly acclaimed film series in which the above quote originated from, No More Room in Hell (PC Gamer's Mod of the Year 2011, ModDB's Editor Choice Multiplayer Mod of the Year 2011), is a co-operative realistic first person survival horror modification for the Source Engine. Inspired by classic zombie horror films, the mod is set during a time in which the world is on the verge of collapsing into chaos from a disease in which its origins are unknown. Many experts and organizations have their theories and ideas on how such a disease emerged and started to systematically destroy our very way of life, but one fact is clear to all. Whoever perishes from the disease gets up and kills, and the people they killed get up and kill.

The chances of you surviving this all out war of society and the undead are slim to none. Already, there are millions of the walking dead shambling about, searching for food to eat. There's no known cure. One bite can possibly end it all for you. However, you aren't alone in this nightmare. There are still a handful of uninfected survivors left in this god forsaken hellhole, and with co-operation and teamwork, you may live long enough to fight your way to salvation.

Website
Twitter: @nmrih
Facebook

Εικόνες προφίλ _

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω εικόνες για να οριστεί ως νέα εικόνα του προφίλ σας.Ανακοινώσεις _
Hi,

A stable version of SourceMod has been released, officially providing support for the sdk2013 branch, the same branch of Source that NMRiH runs on. This marks the end of our practice of recommending users install un-stable development builds to receive engine support for sdk2013. All users are immediately urged to upgrade due to numerous improvements, especially over older development builds.

SourceMod 1.6.0:
Windows: http://www.sourcemod.net/dl.php?filename=sourcemod-1.6.0-windows.zip
Linux: http://www.sourcemod.net/dl.php?filename=sourcemod-1.6.0-linux.tar.gz
Mac: http://www.sourcemod.net/dl.php?filename=sourcemod-1.6.0-mac.zip
The full changelog is located here[wiki.alliedmods.net]. The upgrade documention can be found here[wiki.alliedmods.net].

Concurrently, Metamod:Source 1.10.1 has also been released. This is the first stable version to support sdk2013. Upgrading is as simple as overwriting the existing bin files.

Metamod:Source 1.10.1:
Windows: http://sourcemm.net/downloads/mmsource-1.10.1-windows.zip
Linux: http://sourcemm.net/downloads/mmsource-1.10.1-linux.tar.gz
Mac: http://sourcemm.net/downloads/mmsource-1.10.1-mac.zip

Please note that we will no longer be able assist users running these old unstable developments builds. If you need support, please reproduce any issues with the current stable version of SM/MM:S.

Thanks!
Προβολή των 25 σχολίων
Προβολή των 42 σχολίων
Προβολή των 63 σχολίων
Προβολή των 66 σχολίων
Προβολή των 68 σχολίων

Επερχόμενα γεγονότα _

1 γεγονός στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των γεγονότων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων

Game Art _