Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

No More Room in Hell

Προφιλ _

When there's No More Room in Hell...

106,921 Μέλη  |  9880 Σε παιχνίδι  |  25,369 Συνδεδεμένος  |  1 Σε ομαδική συνομιλία

No More Room in Hell is the ultimate ruthless and unforgiving co-operative zombie survival experience on the Source Engine, delivering award winning survival horror gameplay with dozens of weapons and multiple game modes.

A tribute to the highly acclaimed film series in which the above quote originated from, No More Room in Hell (PC Gamer's Mod of the Year 2011, ModDB's Editor Choice Multiplayer Mod of the Year 2011), is a co-operative realistic first person survival horror modification for the Source Engine. Inspired by classic zombie horror films, the mod is set during a time in which the world is on the verge of collapsing into chaos from a disease in which its origins are unknown. Many experts and organizations have their theories and ideas on how such a disease emerged and started to systematically destroy our very way of life, but one fact is clear to all. Whoever perishes from the disease gets up and kills, and the people they killed get up and kill.

The chances of you surviving this all out war of society and the undead are slim to none. Already, there are millions of the walking dead shambling about, searching for food to eat. There's no known cure. One bite can possibly end it all for you. However, you aren't alone in this nightmare. There are still a handful of uninfected survivors left in this god forsaken hellhole, and with co-operation and teamwork, you may live long enough to fight your way to salvation.

Website
Twitter: @nmrih
Facebook

Εικόνες προφίλ _

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω εικόνες για να οριστεί ως νέα εικόνα του προφίλ σας.Ανακοινώσεις _
Hello survivors!

This is not the update post you are looking for! But, I've added some information later on about it since I know you all are very curious!

We've made some changes to guides...

Now, we have pushed an update to the guides section on Steam! The default categories didn't really make sense for us, so we've replaced them entirely with our own. Let us know if we missed anything, but for now it should encompass everything we need. This means if you posted a guide for NMRiH, you need to update your guide with the new categories.

Here's how to implement these changes:

1. Locate your guide.
2. Press "Edit Basic Guide Information" under Owner Controls.
3. Scroll down and check off any categories that your guide should belong in.
4. Save it and that it's.

We will be going around in a few days and updating any guides that haven't updated, but keep in mind your guide will only show up in the Most Recent and Most Popular categories until you update it!

A long awaited note about the update:

As far as update news, we plan to release 1.0.9.5 soon which is a small patch to fix a few issues with the inventory. After that, we plan to release 1.10.0 later this year. I know everyone has been waiting a long time for it, but due to the amount of changes (especially code fixes) it has taken a lot longer than we originally anticipated. We also been purposely secretive about it, but you can view some of the changes during our developer streams. Simply Follow our game on steam and you will be notified with an event prompt for any streams!
Προβολή των 51 σχολίων
Προβολή των 96 σχολίων
Προβολή των 32 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων

Game Art _