กลุ่มอย่างเป็นทางการ

3DMark

โปรไฟล์ _

2,162 สมาชิก  |  162 อยู่ในเกม  |  540 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
This is a minor update. Benchmark scores are unaffected.

3DMark Windows v1.4.828
  • SystemInfo module updated to 4.32 for improved hardware detection.
  • Reduced hardware monitoring overhead (was already negligible).
  • Product key is no longer visible on the Help tab unless you choose to reveal it.
  • Fixed a memory access violation issue with Ice Storm and Cloud Gate that could occasionally cause crashes in stress testing scenarios.
  • Letterboxed mode now retains 16:9 aspect ratio even when selecting a non-default Output Resolution on the Help tab.

http://store.steampowered.com/app/223850
ดู 1 ความคิดเห็น
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด