กลุ่มอย่างเป็นทางการ

3DMark

โปรไฟล์ _

3,826 สมาชิก  |  314 อยู่ในเกม  |  984 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Futuremark benchmarks use a component called SystemInfo to identify the hardware in your system. This patch updates SystemInfo to version 4.40.

SystemInfo 4.40
  • Updated CPUID module for improved hardware detection and Windows 10 compatibility.
  • Updated GPU detection module for improved compatibility with the latest GPUs.
  • Fixed an issue that could cause 3DMark to fail when running on a Limited User account.
  • Fixed an issue when uninstalling SystemInfo using the Modern UI settings panel in Windows 10.
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด