กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Reus

โปรไฟล์ _

12,681 สมาชิก  |  610 อยู่ในเกม  |  2,201 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Official Website
Reus Wiki
Abbey Games


ประกาศ _
It’s Reus’ birthday! To celebrate, we’re giving Reus some love with an update.

What’s new?
  • Mac and Linux versions for Reus! We’ve eliminated crashes and improved performance. Reus should now run great on Mac and Linux.
  • Overall better performance and small quality of life improvements, like much requested improvements to the UI text.
  • Official Chinese Translations!

If you encounter problems, please let us know. We've moved the old 1.4 version to the [legacy] branch for your convenience.

We hope you have fun with Patch 1.5!
ดูทั้งหมด 84 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด