กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Grim Dawn

โปรไฟล์ _

568 สมาชิก  |  55 กำลังอยู่ในเกม  |  157 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Over the last week, we have been making sure that our latest major update, Build 19, was a stable and fun experience for all of you.

In light of that, we released a series of hotfixes that addressed several issues our players had brought to our attention, as well as some small adjustments to the new Constitution mechanic.

In case you missed our Build 19 notes, you can read the (huge) list of changes here.

Hotfix changes below:
  • Fixed an issue with +Skill bonuses not appearing on Relics and Component Completion bonuses. As this was a display issue only, existing items that had generated these bonuses should now correctly display all of their stats.
  • Fixed an issue with items being deleted from the Shared Stash
  • Fixed an issue with the Ancient Shambler boss sometimes not spawning
  • Updated community localication fonts. This includes missing fonts for Russian users.
  • Increased the drop rate of Food Rations and Vital Essence
  • Increased the fast-regen rate of Out-Of-Combat Regeneration
ดูทั้งหมด 14 ความเห็น
ดูทั้งหมด 28 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด