กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Grim Dawn

โปรไฟล์ _

138,362 สมาชิก  |  9712 อยู่ในเกม  |  31,738 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
A wild update approaches! With this major patch, we are bringing you many quality of life changes, bridging some of the tech improvements we have been working on for the upcoming Grim Dawn Expansion.

This is a major step towards getting the expansion in your hands later this year and it is finally here!

With this update, we are also expanding on the awesome collection of Illusions available within the Loyalist Upgrade. Current and new owners of this collection will find two new helms available from Kory the Keeper in Devil's Crossing: the prestigious Helm of the Venerable Warrior and the bloody Pillager's Dread Helm!

We hope you enjoy these latest changes to Grim Dawn and hope to see you in the expansion!

For the full list of changes, visit the forum.
ดูทั้งหมด 94 ความเห็น
ดูทั้งหมด 105 ความเห็น
ดูทั้งหมด 212 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด