กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Grim Dawn

โปรไฟล์ _

121,523 สมาชิก  |  10263 อยู่ในเกม  |  32,508 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
The latest update to Grim Dawn is now live!

Seek out your favorite farming spots as 28 new Legendary items and 91 revised Epic items are there for the taking (all of which are also available in the recently released Crucible DLC).

This all comes in addition to bug fixes and balance tweaks that should open up some new build opportunities

Visit the forum for the full list of changes.
ดูทั้งหมด 64 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด