กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Don't Starve

โปรไฟล์ _

97,437 สมาชิก  |  5949 อยู่ในเกม  |  19,272 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Update Information:
Another small patch to fix up some things.

Change List:
Bug Fixes
  • Packim’s fire form will shoot at targets as intended.
  • Coffee Plants won’t be targeted by flingomatics now.
  • Only shipwrecked character’s uncraftable items are guaranteed when loading or starting a world, which means only Warly’s cookpot.
  • Fixed save files being created for each day in game.
  • Contents of boats that are hammered or destroyed will spill out and not be lost.
  • Land traps won’t function on water and can’t be baited on water
ดูทั้งหมด 18 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _