กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Don't Starve

โปรไฟล์ _

108,414 สมาชิก  |  7053 อยู่ในเกม  |  21,392 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Update 197843 Information:

Bug Fixes:
  • Fixed a bug with the Physics. Dropped items drop properly, Wilbur won’t throw poop at himself anymore, Ice machine won’t break the laws of gravity, etc..
  • Fixed a bug that caused puddles to stick around after the Monsoon season.
  • Fixed a bug with world gen putting spring and summer defaults to none in ROG worlds.
  • Fixed a bug with the Moose/Goose egg causing a crash in ROG worlds.
  • The wall placer visual will now hide when the “repair” option is the actual action available.

HOTFIX 198080 - 11/24/2016

Bug Fixes:
  • Fixed an issue with new string parsing code that was causing a crash with mods.

HOTFIX 198177 - 11/25/2016

Another issue was discovered as a result of yesterday's update that was causing the game to not display any joypad or mouse button icons. This should now be resolved.

Bug Fixes:
  • Fixed an issue with new string parsing code that was causing button prompts to not show correctly

HOTFIX 198251 - 11/25/2016

Bug Fixes:
  • Fixed an issue where some po files could cause the game to assert.
ดูทั้งหมด 209 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _