กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Don't Starve

โปรไฟล์ _

100,072 สมาชิก  |  5910 อยู่ในเกม  |  19,027 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Update 222215 Information:

Bug Fixes
  • Catcoons and other such "home" spawned critters won’t overpopulate now
  • Wx78’s overcharge will save between games and world hops in ROG save type games. (already worked for Shipwrecked compatible worlds)
  • A failed operation on the Drying Rack won’t crash the game now.
  • Bringing Blueprints to a world where their object does not exist won’t crash now.
  • The planting sound will play properly now on some items it wasn’t before.
  • Characters will now use their special battle cries for some critters.
  • Fixed issue with input dropping for some people on Mac OSX.
ดูทั้งหมด 76 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _