Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Don't Starve

Προφιλ _

100,014 Μέλη  |  5326 Σε παιχνίδι  |  16,052 Συνδεδεμένος  |  1 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
Update 222215 Information:

Bug Fixes
  • Catcoons and other such "home" spawned critters won’t overpopulate now
  • Wx78’s overcharge will save between games and world hops in ROG save type games. (already worked for Shipwrecked compatible worlds)
  • A failed operation on the Drying Rack won’t crash the game now.
  • Bringing Blueprints to a world where their object does not exist won’t crash now.
  • The planting sound will play properly now on some items it wasn’t before.
  • Characters will now use their special battle cries for some critters.
  • Fixed issue with input dropping for some people on Mac OSX.
Προβολή των 76 σχολίων
Προβολή των 38 σχολίων
Προβολή των 53 σχολίων
Προβολή των 32 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων

Game Art _