กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Home

โปรไฟล์ _

Official group for this unique lo-fi indie horror game

824 สมาชิก  |  52 อยู่ในเกม  |  151 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Discuss Home, the indie horror title that's been getting lovely reviews and tonnes of discussion both here and all over the web.

Steam page: http://store.steampowered.com/app/215670/

Game website
Facebook
Rachel's Husband


ประกาศ _
I know it's been a (much too) long time coming, but Home for Steam finally gets achievements today.

These are available on both PC and Mac, and should give you some fun incentive to explore some alternate routes throughout the game.

As well, v1.5.1 delivers:

- improved windowed mode support on PC
- working windowed mode for Windows 10
- a few GUI tweaks here and there

Thanks for continuing to play the game. :-)

B.
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
ดูทั้งหมด 7 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด