กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Guacamelee! Gold Edition

โปรไฟล์ _

Guacamelee! Gold Edition

520 สมาชิก  |  69 กำลังอยู่ในเกม  |  185 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

Guacamelee! Gold Edition is a Metroid-vania style action-platformer set in a magical Mexican inspired world. The game draws its inspiration from traditional Mexican culture and folklore, and features many interesting and unique characters.

DrinkBox Studios
DrinkBox on Facebook
DrinkBox on Twitter

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Hi everyone!

We're excited to announce that as of today you can now purchase Guacamelee! Gold Edition on Steam for Mac and Linux. For those of you that have already purchased the PC version, you should now be able to download the game for these new platforms for free!

Also, here's a .gif of a man showering with a racoon[i.imgur.com].

Enjoy!

<3 DrinkBox Studios
ดูทั้งหมด 19 ความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _