กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Lord of the Rings Online™

โปรไฟล์ _

36,593 สมาชิก  |  2398 อยู่ในเกม  |  7,058 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Update 18.1 brings update and fixes to quests, landscape content, combat, classes, and more. Read the release notes to learn all the details:


EN Release notes[www.lotro.com]
FR Release notes[www.lotro.com]
DE Release notes[www.lotro.com]

And as always, thank you for being a Citizen of Middle-earth!
ดูทั้งหมด 13 ความเห็น
ดูทั้งหมด 13 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด