กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Lord of the Rings Online™

โปรไฟล์ _

22,184 สมาชิก  |  1820 อยู่ในเกม  |  5,125 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Fight for power in the ruins of Osgiliath

Pit your skills against opponents in a new combat setting taking place in Osgiliath. Take over key locations to push your enemies back, win glory, and unlock quests. Fight for the security of the Free Peoples or carry out Sauron's will on the fields of battle once more!

Cosmetic Weapons are here!

Further customize the way your hero looks and feels! Cosmetically equip weapons you find in the world in the Cosmetic Outfit tab and show off your favorite weapons.

New Roving Threats

Explore the more of Middle-earth in search of dangerous creatures who lurk and plot. Roving Threats have now been added to Evendim, The North Downs, and the dangerous reaches of Mirkwood.

Weekly Episodic Content

The Adventures of Bingo Boffin will whisk you off on a new journey through old Middle-earth, from the Shire to who-knows-where. Every week you'll have the chance to reconnect with Bingo and see what else he's up too!

New Store Items

The LOTRO Store will be getting quite a few new offers, including new PvMP Cosmetics, Expanded Storage Offers, and more!

EN: Update 16 Release notes[www.lotro.com] [www.lotro.com]
DE: Update 16 Release notes[www.lotro.com] [www.lotro.com]
FR: Update 16 Release notes[www.lotro.com] [www.lotro.com]
ดูทั้งหมด 8 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด