กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Lord of the Rings Online™

โปรไฟล์ _

15,998 สมาชิก  |  1331 อยู่ในเกม  |  4,183 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Experience the new race-class: the Beorning.
Troubled times now force Beorn’s Kin out of hiding to join with the Free Peoples in their final stand against Sauron. Channel aspects of the bear as you fight alongside your allies: the strength of the Hide, the ferocity of the Claw, or the inspiration of the Roar. Build your wrath and decimate your foes with the new Beorning Class!

The Dawnless Day Looms over Central Gondor

Ringló Vale
Drive back Saruon’s encroaching shadow. Dangerous creatures spilling from the mountains have brought pain and suffering to this once-peaceful vale. The change and fear in the air only emphasizes that it is now your responsibility to be the Beacon of Hope in this difficult time.

Dor-en-Ernil
Stabilize Aragorn’s war effort. Raids from Corsairs and their frightening Half-troll allies have thrown the supply chains into chaos. Face off against these towering enemies and locate the missing leaders, if they even yet live.

Lebennin
Make ready for the siege of Pelargir! Ally yourself with the Rivermaidens, powerful water-spirits who keep watch over the waterways. Prepare a foothold for Aragorn’s vanguard to launch their assault on the occupied port city.

New: Retaking Pelargir
Take up arms in the first-ever offensive Epic Battle! Fight alongside elite warriors as Isildur’s heir seeks to drive Sauron’s allies from Pelargir. Utilize the skills you honed at Helm’s Deep to retake the strategic port for the Free Peoples.

To view the full list of release notes, please visit our forums:

EN: Update 15 Release notes[www.lotro.com]
FR: Update 15 Release notes[www.lotro.com]
DE: Update 15 Release notes[www.lotro.com]
ดูทั้งหมด 12 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด