กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Mabinogi

โปรไฟล์ _

4,591 สมาชิก  |  512 อยู่ในเกม  |  1,474 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _

June is On Target! Celebrate Mabinogi Renovation: Archery this month! Find out all the details that will have you quivering with excitement!Read More[mabinogi.nexon.net]


The purr-fect game has pounced its way into Erinn: The Meowbinogi Catchapon Game! What are you waiting for? Hurry to paw-ticipate in this claw-some event right meow! Meow!
Read More[mabinogi.nexon.net]


The Cross Empire is recruiting strong Milletians who have pride in their towns! Be a shining exmaple of Dunbarton with the new Cross Empire outfit!
Read More[mabinogi.nexon.net]


Continue the Renovation festivities! Archery Renovation Celebration is going on now!
Read More[mabinogi.nexon.net]


May your arrow always be true! Get the most out of Mabinogi Renovation: Archery with the Archery Booster Pack. Increase your experience and get your paws on a cute Tiger Doll Bag!
Read More[mabinogi.nexon.net]

It's time to Celebrate Mabinogi Renovation: Archery!
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 7 ความเห็น
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด