กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Mabinogi

โปรไฟล์ _

5,390 สมาชิก  |  429 อยู่ในเกม  |  1,478 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _

August is for Mabinogi Mastery! Join us during The Master Plan event for lots of buffs, free items, and weekly free rebirths!
Read More[mabinogi.nexon.net]


The school season is starting, and whether you're a teacher or a student, you'll need to prepare. Return to school with class, style, and a shuffle in your step!
Read More[mabinogi.nexon.net]


Characters from MapleStory have made their way into the Soul Stream and landed right smack dab in the middle of Erinn! Help Mushmom and be rewarded handsomely!
Read More[mabinogi.nexon.net]


Mabinogi and MapleStory's worlds are colliding! Welcome Haku, the adorable Nine-Tailed Spirit Fox who accompanies Kanna in MapleStory! Now, you can have your very own Nine-Tailed Fox who will journey the lands of Erinn by your side.
Read More[mabinogi.nexon.net]


Add an extra pow to your punch with the Martial Arts Booster Pack! This Booster Pack comes with items that fortify your Ninja and general Combat skills! Prepare for the greatest fight of your life with the Martial Arts Booster Pack, your enemies won't know what hit 'em! !
Read More[mabinogi.nexon.net]


What are you waiting for? It's time to Master Mabinogi!
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด