กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Mabinogi

โปรไฟล์ _

7,757 สมาชิก  |  461 อยู่ในเกม  |  1,635 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We've got a brand new type of Refined Reforging tool for you! The Refined Reforging Tools PLUS works much like the standard Refined Reforging tool, with the same maximum possible enhancements when used. However, the Refined Reforging Tools PLUS stand apart with their reliability: Even the worst possible Reforgings will still give a powerful boost to your item. You can pick up stacks of 1, 11, 35 and 50 of the Refined Reforging Tools PLUS from now through July 5th!

Read More[mabinogi.nexon.net]
เพิ่มความเห็น
ดู 1 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด