กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Wanderlust: Rebirth

โปรไฟล์ _

367 สมาชิก  |  31 อยู่ในเกม  |  104 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
store.steampowered.com/app/240620

Wanderlust Adventures is the spiritual successor to Wanderlust: Rebirth. Unlike Rebirth's linear, arcade rpg stylings, Adventures is a free-roam, procedurally generated, Action-Adventure game (with RPG systems) and features drop-in/drop-out coop; it is a different experience every time you play!

Wanderlust Adventures will be ultimate Wanderlust experience - we are looking forward to playing it with you all very soon!

Wanderlust: Rebirth owners (on Steam) will get 8 additional heroes to choose from in Wanderlust Adventures
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด