กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Wanderlust: Rebirth

โปรไฟล์ _

607 สมาชิก  |  46 อยู่ในเกม  |  174 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
store.steampowered.com/app/240620
WISHLIST TODAY
Wanderlust Adventures will be ultimate Wanderlust experience! Wishlist Wanderlust Adventures today to make sure you get it as soon as it launches!

ABOUT WANDERLUST ADVENTURES
Wanderlust Adventures is the spiritual successor to Wanderlust: Rebirth. Unlike Rebirth's linear, arcade rpg stylings, Adventures is a free-roam, procedurally generated, Action-Adventure game (with RPG systems) and features drop-in/drop-out coop; it is a different experience every time you play!

EXTRAS
Wanderlust: Rebirth owners (on Steam) will get 8 additional heroes to choose from in Wanderlust Adventures.
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด