กลุ่มอย่างเป็นทางการ

RaceRoom Racing Experience

โปรไฟล์ _

More Than a Game

15,656 สมาชิก  |  384 อยู่ในเกม  |  1,417 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

RaceRoom Racing Experience (R3E) is the premier free-to-play PC racing simulation and home to official racing series like DTM, WTCC, and ADAC GT Masters. Enter RaceRoom and enter the world of a professional race car driver.

RaceRoom Racing Experience
DTM Experience 2014
ADAC GT Masters Experience 2014


ประกาศ _
15-09-2015


Updated the game with new content that will be unreleased very soon,

Game:
- Updated Steamworks SDK to latest version.
- Fixed a crash that was occurring if rev leds failed to initialize on Fanatec hardware.

Art:
- Suzuka - Removed the floating truck in the pitwall.
ดูทั้งหมด 12 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด