กลุ่มอย่างเป็นทางการ

RaceRoom Racing Experience

โปรไฟล์ _

More Than a Game

33,875 สมาชิก  |  2219 อยู่ในเกม  |  6,299 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

RaceRoom Racing Experience (R3E) is the premier free-to-play PC racing simulation and home to official racing series like DTM, WTCC, and ADAC GT Masters. Enter RaceRoom and enter the world of a professional race car driver.

RaceRoom Racing Experience
DTM Experience 2014
ADAC GT Masters Experience 2014


ประกาศ _
09/12/2016


Multiplayer:
- Fixed an issue where weight penalties were automatically enabled in mp when there are multiple race sessions in event.
- Fixed issue with people getting Disqualified on race start. Players are now force moved to their correct start location when countdown phase begins.
- Fixed issue with players starting in garage having to do one more lap in race.
- Fixed Race sessions 2 and 3 showing as Race 1 in Session Info.
- Fixed an issue with dedicated server using reversed qualifying result when setting up race 1.Sounds, Cameras, Physics, AI
Portimao - Fixed turn 1 cut corridor being too narrow.
ดูทั้งหมด 8 ความเห็น
ดูทั้งหมด 26 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด