กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Dungeons & Dragons Online®

โปรไฟล์ _

2,761 สมาชิก  |  202 อยู่ในเกม  |  597 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล



ประกาศ _
Get ready for the mania of the latest update to Dungeons & Dragons Online: Update 24, Heart of Madness! Yalthoon the Mindflayer, and the Daelkyr demon lords, are back with their denizens of Xoriat in brand new adventures. They're determined to unhinge the world as we know it with their special brand of insanity!

New Adventure Pack!

The insane lords of Xoriat return in all new adventures! Return to the Sleeping Spell Inn for the ultimately excursion into madness with Terminal Delirium, and more zany Xoriat misadventures! For Level 18 (Heroic) / Level 26 (Epic). Free to VIPs!


New Free Tyranny of Dragons Adventure

Infiltrate the Cult of the Dragon to retrieve the legendary White Dragon mask for the Harpers, before the cultists can enact their devious plans for conquest. This dungeon is free for all players!

Barbarian Improvements

Barbarian enhancement trees have been updated and improved for better survivability!

Introducing: Glamered Weapon Auras!

There's a new way to customize your cosmetic appearances! The Mirror of Glamering now allows you to create cosmetic weapons.

Additionally, use the new Glamered Weapon Aura to add exclusive new visual effects to your cosmetic weapon. Learn more by clicking here[www.ddo.com]

Check out the U24 release notes by clicking here[www.ddo.com]!
ดู 1 ความคิดเห็น
ดู 1 ความคิดเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด