Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Dungeons & Dragons Online®

Προφιλ _

684 Μέλη  |  20 Σε παιχνίδι  |  91 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
Set sail in the latest update to Dungeons & Dragons Online: Update 22, Pirates of the Thunder Sea! Face off against deadly pirates, plunder treasures, and bolster your guild as you swashbuckle your way to glory!

Three-Barrel Cove is now Epic!

Explore the lush landscape of Three-Barrel Cove as you battle new monsters, hunt for new explorer journals, and lay siege to enemy airships seeking to bombard you! Now supports Epic level play, and includes an all new finale dungeon. This adventure pack is free to VIPs!

New Bard Enhancement Line

Foil your enemies with the all new Bardic enhancement line, Swashbuckler! Deftly evade your foes as you use your finesse to critically strike at any who dare oppose you.

Guilds & Airships

Take your guild to all new levels of power and prestige with the updates to guilds and guild airships, available with Update 22!
  • Guild level cap has been increased to 200!
  • New airship conveniences, like the "Amenity Bar," which gives you all your airship buffs with one click.
  • Earn or unlock all new permanent amenities - no more "rentals" - and use them as often as you like!
  • Two new airship styles available with even more room for amenities.
Προβολή των 8 σχολίων

Επερχόμενα γεγονότα _

1 γεγονός στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των γεγονότων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων