Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Dungeons & Dragons Online®

Προφιλ _

14,604 Μέλη  |  752 Σε παιχνίδι  |  2,659 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
Featuring guest Dungeon Master Wil Wheaton! Battle and explore your way through the vast Temple of Elemental Evil, and stop its cultists before they unleash an ancient demoness.

A Classic Adventure

Enter the Temple of Elemental Evil and experience DDO's take on the original pen & paper D&D module! Discover the four elemental temples and confront the mad wizard Falrinth ... or is it already too late to stop the cultists from unleashing Zuggtmoy?
  • DDO's largest Dungeon ever made!
  • Available to play at level 7 and level 28!
  • Free to VIPs!
  • The original D&D module brought to life with special encounters, randomized traps, & roving boss fights.
  • Hunt for rare rewards with new appearances!
  • Upgrade treasure with new "mythic" stacking bonuses.

Special Guest Dungeon Master

Actor and writer Wil Wheaton will guide you through the dangerous Temple of Elemental Evil as your Dungeon Master! Additionally, search the temple for hidden journals to hear special commentary from Wil Wheaton while you quest!

New Monster Manual!

Discover new information about monsters new and old and earn rewards as you do! This edition features: helpful statistics and concept art, XP rewards, and an exclusive air elemental creature companion as a special reward you can unlock.

See what else is new in the DDO Store by clicking here[www.ddo.com].

Rogue Improvements!

Infiltrate the mysterious elemental temple passages with the more deadly and effective Rogue class. Rogue enhancement trees have been revamped with this update! Check out the improved Assassin, Mechanic, and Thief-Acrobat trees.

Check out the U25 release notes by clicking here[www.ddo.com]!

The Month of Elemental Evil

We're celebrating the launch of Update 25 with special bonus events every week this month! This week is Fire Week!

FIRE WEEK
April 10th - April 16th

Burn through those levels with bonuses to your experience!
  • Get a +20% bonus to your Heroic Quest XP!
  • Enjoy +20% Epic Quest XP!
  • VIP's get an extra +5% XP during Fire Week!
Προβολή των 12 σχολίων
Προβολή των 2 σχολίων
Προβολή 1 σχολίου
Προβολή των 9 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων