กลุ่มอย่างเป็นทางการ

3DMark 11

โปรไฟล์ _

768 สมาชิก  |  57 กำลังอยู่ในเกม  |  166 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We've released a minor update for 3DMark 11. Benchmark scores are not affected.
3DMark 11 v1.0.132
  • New installer technology (similar to 3DMark and PCMark 8).
  • SystemInfo updated to v4.25.366 to improve hardware detection.
  • User interface now shows all GPUs present in the system.
  • Fixed a few rare crashes within the user interface.
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด