กลุ่มอย่างเป็นทางการ

3DMark 11

โปรไฟล์ _

938 สมาชิก  |  43 อยู่ในเกม  |  139 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
3DMark 11 uses a component called SystemInfo to identify the hardware in your system. This patch updates SystemInfo to version 4.36.

SystemInfo 4.36
  • Updated GPU detection module to improve compatibility with latest GPUs.
ดู 1 ความคิดเห็น
ดู 1 ความคิดเห็น
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด